Gratis

100% Fremmed? -undervisningstilbud med guide

Beskrivelse

Med projektet "100% FREMMED?" får 100 flygtninge i Danmark selv ordet og ansvaret for den måde, hvorpå de repræsenteres i den offentlige debat. De 100 mennesker står frem som individer med hver deres personlige fortællinger og er med til at nuancere billedet af en meget mangfoldig gruppe. Projektets fysiske base udgøres af en byrumsudstilling, som turnerer rundt i landet. I perioden 12. oktober - 15. december 2019 vises denne udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad.

Som en del af projektet udbydes i alt 20 undervisingsforløb i uge 43 og 45 til Silkeborg Kommunes skoler. I uge 43 foregår de på KunstCentret Silkeborg Bad, hvor også udstillingen er. I uge 45 tilbyder underviseren at besøge netop din(e) klasse(r) ude på jeres skole. Dette sidste tilbud er først og fremmest for de skoler der ligger længst fra KunstCentet Silkeborg Bad/ikke har mulighed for at organisere transport til udstillingen. 

Gennem statistik er fundet 100 repræsentative borgere. Siden 1956 har ca. 161.000 flygtninge fra hovedsageligt 29 forskellige lande sammen med deres familier fået opholdstilladelse i Danmark. 100% FREMMED? fortæller nyere dansk flygtningehistorie gennem almenmenneskelige dilemmaer, historier og humor. Stereotyperne udfordres, og der sættes fokus på den mangfoldighed af personligheder, historier, idéer, tanker, interesser, holdninger, osv., der gemmer sig bag ordet 'flygtning'. Portrætter og tekster fra udstillingen kan ses på www.100pctfremmed.dk

---

100% Fremmed?  er produceret af Københavns Internationale Teater v. Trevor Davies og Katrien Verwilt. Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen. Interviews, tekster, research, lyd: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George. Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommune, Knud Højgaards Fond, Sportgoodsfonden og Interkulturelt Center.

Formål

Det nærværende undervisningstilbud og -materiale er udviklet til brug i fagene billedkunst (valgfag), dansk og samfundsfag i udskolingen i forbindelse med udstillingen ”100% FREMMED?”. Ved undervisingsforløbet vil eleverne sammen med Louisa Thorning Blindbæk/ Maja Nydahl Eriksen fra Københavns Internationale Teater blive guidet igennem udstillingens tematik og selv bliver aktiveret gennen en række øvelser.  

Det vedhæftede undervisningsmateriale består af en række øvelser, som alle kan laves både før og efter, at I har set udstillingen og uafhængigt af hinanden. Øvelserne i materialet og udstillingens tematik er også egnet til at blive anvendt tværfagligt eller i forbindelse med en projektdag eller -uge på skolen, som kunne være under temaet ”flygtninge”, ”danskhed kontra fremmedhed”, ”integration”, m.v. Materialet lægger op til, at man i undervisningen kan arbejde med udstillingen både på et æstetisk skabende, tekstkreerende og debatterende niveau inden for de tre ovenstående fag. Alle øvelser er udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den givne aktivitet understøtter inden for fagene dansk, billedkunst (valgfag) og samfundsfag for 7.-9. klasse. Fag og dertilhørende videns- og færdighedsmål står beskrevet under den enkelte øvelse.

Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder: - Dansk: Fortolkning og Fremstilling under kompetenceområdet Fortolkning og Fremstilling. - Billedkunst (valgfag): Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt Materialer og Billedfremstilling under kompetenceområdet Billedkommunikation. - Samfundsfag: Socialisering under kompetenceområdet Social og kulturelle forhold - Demokrati under kompetenceområdet Politik samt Medier og politik under kompetenceområdet Politik.

Sted
KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40
8600 Silkeborg
Tilmelding
Tlf.nr. 86816329