Gratis

Danmarkskanon

Beskrivelse

Forløbet er blevet til i forbindelse med dannelsen af Danmarkskanon i november 2017. De deltagende elever var med til at afgive forslag til, hvilke værdier, der skulle indgå i Danmarkskanon. Efterfølgende har vi tilpasset forløbet, så det nu kan anvendes i et undervisningsforløb om den udgivne Danmarkskanon.

 

Der er udarbejdet både lærervejledning og elevmateriale til forløbet, som lægger op til, at eleverne kan udarbejde klassens egen Danmarkskanon, når de har arbejdet med den udgivne kanon. 

Forløbet kan anvendes både i historie, samfundsfag og dansk. 

 

 

Formål

Det overordnede formål med forløbet er, at få eleverne til at reflektere over de danske værdier, og det lægger op til at eleverne klædes på til at kunne tage stilling til spørgsmål som:

  • Hvad synes DU, vi er formet af i Danmark?
  • Hvilke danske traditioner og samfundsværdier holder du af? – og hvilke ville du helst være fri for?
  • Hvad er særligt dansk for dig, og hvorfor er det det? Hvad er særligt dansk for andre, og hvorfor mener de det?

Eleverne skal altså i forløbet kunne argumentere for egne holdninger, men også kunne forholde sig til andres holdninger. 

Sted

På egen skole

Undervisningsmateriale

Lærervejledning til forløbet

Elevmateriale til forløbet

Kort til quiz-og-byt-aktivitet

Eleverne skal arbejde med materialet på hjemmesiden Danmarkskanon.dk