Gratis

Verdensmål med Phuc Van Dang

Beskrivelse

Den vietnamesiske kunstner Phuc Van Dang har været vidt omkring, men bor og arbejder nu i Horsens. Han arbejder nærværende og stedspecifikt, og ofte i tæt kontakt med det lokalområde han befinder sig i. Ved denne workshop vil han tage udgangspunkt i verdensmål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund, og sammen med børnene konstruere et stort tape-streetart værk på nogle tomme butiksvinduer.

Workshoppen varer fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

Bemærk at denne workshop kun kan tilbydes en enkelt klasse.

I forbindelse med Silkeborg Gadekunst festival udbyder Silkeborg kommune en række gratis workshops i samarbejde med forskellige kunstnere og aktører. Følg med på facebook siden "Kultur i Silkeborg kommune". 

Aktiviteter

Eleverne kommer til at være en del af Phuc's kunstneriske proces, og får derved kendskab til delelementerne - såsom forarbejde, skitsearbejde, samtale, praktisk udførelse af kunstværket mm. 

Det primære materiale er tape, som påklistres store, tomme butiksruder og derved giver en optisk illusion. Se evt. dette link: https://tl.dk/karriere/fagfestival-2017/vaerksteder/lav-street-art-med-t...

Forberedelse

Det vil være godt hvis eleverne på forhånd har et vidt kendskab til de 17 verdensmål for en mere bæredygtig udvikling, og at de i højere grad har sat sig ind mål nr. 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund.

Formål

Formålet med denne workshop er tilbyde et unikt møde mellem en professionel kunstner og en gruppe elever. Phuc Van Dang arbejder stedsspecifikt og samfundsorienteret, og i workshoppen introduceres eleverne til hans arbejdsmetode. Eleverne kommer også til at beskæftige sig med verdensmålene for en mere bæredygtig udvikling - specifikt mål nr. 11, bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Sted

Nærmere informationer omkring lokalitet gives ved tilmelding. 

Undervisningsmateriale

Læs evt. mere om kunstneren på: www.phucvandang.com

Læs om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Tilmelding

Tilmelding skal ske til kulturkonsulent Nina Knappe på mail: NinaMolgard.Knappe3@silkeborg.dk. Ved tilmelding oplyses navn på workshoppen, deltagerantal, kontaktoplysninger og telefonnummer på klasselærer. 

Tlf.nr. 20544018
Tilmeldingsfrist
13.05.2019