KulturVipper

KulturVipper-netværket består af lærere og pædagoger - som oftest min. en i hver institution i kommunen. 

Som KulturVipper
- er du på forkant med undervisnings- og læringsaktiviteter i Silkeborg kommune.

- får du invitation til gratis temadage og workshops med et højt fagligt niveau.

- inviteres du til netværksmøder med byens kulturinstitutioner og andre KulturVipper. 

- er du en uundværlig dialogpartner for UD&LÆR, så vi kan holde os ajour med de behov og ønsker, som præger skoler og daginstitutioner.

- er det dig kollegerne spørger, når de søger inspiration til læringsforløb i forhold til fx Den åbne skole eller de pædagogiske læreplaner.

- kan du fx præsentere UD&LÆR-portalen i fagteams eller på personalemøder, du kan lægge link til www.udoglær.dk på intra og dele dine egne erfaringer med undervisnings- og læringsforløb med kollegerne.

Med en aktiv KulturVipper på alle skoler og daginstitutioner i Silkeborg Kommune er der et godt grundlag for god dialog mellem lærere og pædagoger og de forskellige udbydere, der er i kommunen