Digitalt liv i skolen - for fagpersoner

Beskrivelse

Et oplæg for fagpersoner der sætter fokus på børns digitale trivsel.

I dette oplæg fortæller vi om den nyeste forskning om børn og unges digitale liv, og hvordan man som fagperson kan støtte børn og unge i at være ansvarlige og kritiske brugere af nettet og de sociale medier?

Vi skaber et fagligt forum med mulighed for refleksion og debat og tilbyder inspiration til øvelser og redskaber til dialog.

Oplægget er baseret på cases fra BørneTelefonen og den nyeste forskning inden for børn og unges brug af digitale medier.

Deltagerne får mulighed for at inddrage egne erfaringer undervejs samt at reflektere over, hvordan de kan støtte deres elever i brugen af digitale medier.

Formålet med oplægget er at deltagerne bliver fagligt inspireret og får et fælles udgangspunkt for at støtte deres elever i at blive bevidste, ansvarlige og kritiske brugere af digitale medier.

Læringsmål

At deltagerne:

  • Har kendskab til den nyeste viden om børn og unges digitale fællesskaber, online rettigheder og digital mobning.

  • Kan inddrage tematikker om børn og unges digitale liv i skolens trivselsarbejde.

  • Kan støtte elevers brug af digitale medier ud fra barnets perspektiv.

Kontakt
Uddannelsesafdelingen
3618 0165
Træffetid 9-12.30