Kurser i træklatring

Beskrivelse

Kurser i træklatring - begynder- og instruktørkursus, eksamen og kursus i avanceret træklatring for Lærere, pædagoger og andre faggrupper med undervisnings- og formidlingsopgaver.

Som uddannet træklatreinstruktør bliver du i stand til, på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis at formidle og undervise i træklatring og andre rekreative rebaktiviteter.

På begynderkurset lærer du de mest basale færdigheder og teknikker ensartet og sikkert. Du bliver i stand til at klatre i træer på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, sammen med andre klatrere med samme erfaringsniveau.

Instruktørkurset følger ”Dansk træklatreforenings” norm for instruktørkurser. Det giver øget kendskab til træklatring, mulighed for at gå til eksamen og derved på kvalificeret vis have ansvaret i forbindelse med træklatreaktiviteter. Der skal trænes selvstændigt imellem de to moduler.

Eksamen og certificering til træklatreinstruktør. Der deltager en censor fra Dansk Træklatreforening. Prøven består af en teoriprøve, en praktisk prøve, samt træartsbestemmelse og terrængennemgang.

Pris:

Begynderkursus: 2.150,-

Instruktørkursus: 4.300,-

Eksamen: 2.050,-

Avanceret træklatringskursus: 3.250,-

Materialer

Se hvornår kurserne afholdes i efterårets kursusprogram:

Sted
Fredensvej 20
8680 Ry