Rend og hop med Oliver og Ida

Beskrivelse

Få faglige indspark og nye ideer til at bringe bevægelse og leg ind i hverdagen og de allerede eksisterende rutiner i dagplejen eller daginstitutionen. Bestil vores gratis inspirationsmateriale til leg og bevægelse med ½-2 årige og 3-6 årige. Kontakt os for at høre om vores kursusforløb for det pædagogiske personale i dagtilbuddet.

Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og de har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder. Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn uden at skulle bruge al koncentration på at holde styr på kroppen.

Derudover fremmer en veludviklet motorik lysten til at deltage i de fysiske lege, som udvikler børns styrke, udholdenhed og bevægelighed. Børn, der har en sikker motorik, har også et godt fundament for indlæring, da de bedre kan koncentrere sig, hvis de ikke skal kæmpe med en træt ryg eller at falde ned fra stolen.

En god motorik kræver, at børnene er aktive og stimuleres med alsidige bevægelser, og du kan få tilsendt vores gratis inspirationsmateriale på vores hjemmeside.

Rend og hop med Oliver og Ida tilbyder kursusforløb for dagplejere og det pædagogiske personale i dagtilbudene. Forløbene handler dels om at undersøge, hvor i dagligdagen I kan inddrage mere bevægelse i de allerede eksisterende rutiner både i pasningen og derhjemme. Derfor involverer et forløb så vidt muligt også forældre, da børn spejler sig i den bevægelseskultur, der er en del af deres hverdag.

Video
Kontakt
Gitte Markfoged Jensen
Projektleder
20524000
Sted
Rend og Hop med Oliver og Ida
Skomagervej 4L
7100 Vejle