Videncenter for digital fabrikation og design med FabLab

Præsentation

FabLab Silkeborg

Kontakt
Jette Hundahl Mikkelsen
Projektleder
mobil 23716800