MUNDU-center for global dannelse

Præsentation

MUNDU - center for global dannelse er en organisation, som slår bro mellem undervisning og udvikling. Siden 1990 har vi suppleret undervisning i danske skoler med indslag fra den fattigere del af verden.

Vi udgiver undervisningsmaterialer om globale forhold som fx "Sådan bor jeg", der er et websted med portrætter af børn over hele verden. Vi har et stort korps af indvandrere, som er uddannet i at tage ud på skoler med specifikke temaer og forløb,dem kalder vi for MUNDUs globale gæstelærere.

Vi udgiver emnekufferter proppet med genstande fra lande i Afrika, Asien og Sydamerika, og derudover afholder vi kurser for lærere og andet pædagogisk personale om global undervisning og kulturforståelse.

Vi arbejder for, at global dannelse bliver en del af den almene dannelse i Danmark.

 

Kontakt
Sonja Salminen
60582078

Forløb udbudt af MUNDU-center for global dannelse

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Kursus