Forløb i videoproduktion

Beskrivelse

Forløbet i videoproduktion på Silkeborg Bibliotek, tager udgangspunkt i vores produktionsrum med green-screen, optage- og redigeringsudstyr. Filmproduktionen udvikles i samarbejde med underviseren, således at det enkelte fags kriterier til faglige mål kan indfries. Biblioteksformidleren tilknyttet projektet sørger for grundig indlæring i alt fra optage- og klippe-teknik til online udgivelse, så eleverne er klar til at udgive deres filmprodukt på nettet, til en præsentation på klassen, eller en aflevering til bedømmelse ved underviseren.

Forberedelse

Ved kontakt til den ansvarlige biblioteksformidler, tilrettelægges forløbet således at produktudviklingen tilgodeser faglige krav til elevernes udvikling. Forløbet kan med fordel inddrage forløbsmaterialer fra underviserens nuværende eller kommende forløb, som eleverne skal igennem.

KONTAKT: Formidler Sebastian Bune sb@silkeborgbib.dk

Formål

- At give mulighed for at integrere karrierelæring i et læringsforløb ved en større kulturinstitution, som kan give eleverne en dybere forståelse for produktudvikling og professionel brug af filmtekniske produktionsformer, redigering af film, samt online udgivelse af produktionerne.

- At give undervisere blandt en lang fagrække indenfor ungdomsuddannelsernes kernefag, såvel som valgfag, en mulighed for at indtænke medieproduktioner, digital dannelse og elevernes nærmeste zone for udvikling ind i særligt tilrettelagte og undervisningsdifferentierede læringsforløb.

- At understøtte samskabelse, gruppesamarbejde og innovation i elevernes arbejde med faget.

Sted
Silkeborg Bibliotekerne
Hostrupsgade 41 A
8600 Silkeborg
Tilmelding
Tlf.nr. 51540750