Makerforløb

Beskrivelse

Makerforløbet tager udgangspunkt i samspillet mellem læring, teknologi og innovation. Du kan derfor som underviser booke et forløb i bibliotekets makerspace med bl.a. 3D-printere, VR-udstyr, varmepresse og storformatsprinter. Tilbuddet er tilgængeligt for undervisere blandt en bred fagrække på ungdomsuddannelserne, og den enkelte underviser kan tilrettelægge stationsforløb til undervisningen, såvel som forløb der har et isoleret fokus på ét værksted i rummet.

Biblioteksformidleren tilknyttet projektet sørger for grundig indlæring i makerspacet og mulighederne for at integrere værktøjer, som f.eks. VR, 3D-print og robotteknologi i undervisningen.

Forberedelse:

Ved kontakt til den ansvarlige biblioteksformidler, tilrettelægges forløbet således at produktudviklingen tilgodeser faglige krav til elevernes udvikling. Forløbet kan med fordel inddrage forløbsmaterialer fra dit nuværende eller kommende forløb, som eleverne skal igennem.

KONTAKT: Formidler Sebastian Bune sb@silkeborgbib.dk

Formål

- At give mulighed for at integrere nye teknologier i samspil med faglige læringsmål fra bekendtgørelser blandt gymnasieskolens fagrække.

- At give elever ved ungdomsuddannelserne en dybere forståelse for innovation i en teknologi-baseret kontekst.

- At give undervisere blandt en lang fagrække indenfor ungdomsuddannelsernes kernefag, såvel som valgfag, en mulighed for at indtænke medieproduktioner, digital dannelse og elevernes nærmeste zone for udvikling ind i særligt tilrettelagte og undervisningsdifferentierede læringsforløb.

Sted
Silkeborg Bibliotekerne
Hostrupsgade 41 A
8600 Silkeborg
Tilmelding
Tlf.nr. 51540750