Podcastforløb

Beskrivelse

Podcastforløbet på Silkeborg Bibliotek, er et tilbud til elever på ungdomsuddannelserne i Silkeborg kommune, der enten allerede arbejder med medieproduktioner eller skal til at i gang med et fagligt forankret forløb med fokus på produktudvikling. Podcasten udvikles i samarbejde med underviseren, således at det enkelte fags kriterier til faglige mål kan indfries. Biblioteksformidleren tilknyttet projektet sørger for grundig indlæring i alt fra optage- og klippe-teknik til online udgivelse, så eleverne er klar til at sende deres podcast ud i æteren!

Forberedelse:

Ved kontakt til den ansvarlige biblioteksformidler, tilrettelægges forløbet således at produktudviklingen tilgodeser faglige krav til elevernes udvikling. Forløbet kan med fordel inddrage forløbsmaterialer fra underviserens nuværende eller kommende forløb, som eleverne skal igennem.

KONTAKT: Formidler Sebastian Bune sb@silkeborgbib.dk

 

Formål

- At understøtte samskabelse, gruppesamarbejde og innovation i elevernes arbejde med faget.

- At give mulighed for at integrere karrierelæring i et læringsforløb ved en større kulturinstitution, som kan give eleverne en dybere forståelse for produktudvikling og professionel brug af sociale medier.

- At give undervisere blandt en lang fagrække indenfor ungdomsuddannelsernes kernefag, såvel som valgfag, en mulighed for at indtænke medieproduktioner, digital dannelse og elevernes nærmeste zone for udvikling ind i særligt tilrettelagte og undervisningsdifferentierede læringsforløb.

Tilmelding
Tlf.nr. 51540750